• Fulltjänstservice av valsar samt ytbeläggningar snabbt och flexibelt med årtiondens erfarenhet.

Serviceverksamhetens lösningar för pappers-, kartong och cellulosaindustrin

AK Roll One-Stop-Shop-tjänst

  • Service av valsar
  • Ytbeläggningar
  • Tillverkning av valsar

AK Roll Konepaja-tjänster

  • Balansering
  • Maskinbearbetning och slipning
  • Termisk besprutning
  • Vulkning

Hos AK Roll Service rullar arbetet


TA KONTAKT »
våra kunder:

SPECIALKUNNANDE

-----------------
Vårt specialkunnande är service, ytbeläggnings och tillverkning av valsar för pappers-, cellulosa- och kartongindustrin.

Service och ytbeläggning av valsar började vi med

REDAN I BÖRJAN AV 1960-TALET


Obegränsad

KAPACITET

Vi tillverkar och utför service på maskiner och apparater i olika storlekar.

Läs mer »