Modernisering av valsar

AK Roll Service Oy breda serviceutbud från servicepaket med olika innehåll till full service enligt kundbehoven.

Företaget erbjuder servicepaket med olika innehåll från kontrollservice ända till full service enligt kundbehoven. I alla servicepaket görs ändamålsenliga granskningar om möjliga fel på valsar, vilka sedan kan repareras med extra arbete under service.

Modernisering av valsar, reparationer, nya valsar och valsbeläggningar kan fås från en och samma verksamhetsställe, då kunden får full nytta av AK Roll Service one-stop-shop –servicetjänstkonceptet.

Den servicetjänst företaget erbjuder säkerställer att den underhållna valsen är tekniskt i skick efter service och att det fungerar felfritt i processen under den följande planerade användningsperioden.
Vi kan också följa valsens individuella servicehistoria och planera följande servicebehov för valsen tillsammans med kunden.

Med modernisering strävar vi efter att förbättra valsens tekniska prestanda och förlänga dess användningstid.

AK Roll Service Oy:s servicetjänster och moderniseringar är av tekniskt hög kvalitet med kostnadseffektiva.

Moderniseringstjänster

  • Förkortning av vals
  • Förändring av pressvals
  • Modernisering av sugvalsar