Valsservice – produkter

AK Roll Service enhetens affärsverksamhetens syfte är att med one-stop-shop-principen producera en övergripande valsservice. Tjänsten täcker ett brett produktutbud av valsar, valsbeläggningar och valsservice för pappers-, kartong- och cellulosaindustrin.

Ett målmedvetet och långsiktigt utvecklingsarbete tillsammans med kunderna skapar en bra grund för personalen att svara på alla industriområdenas valsservicebehov.