Mekanisk service

AK Roll Service Oy breda serviceutbud från servicepaket med olika innehåll till full service efter kundernas behov.

AK Roll Service Oy erbjuder allt från servicepaket med olika innehåll till full service efter kundernas behov. I alla servicepaket görs ändamålsenliga granskningar om möjliga fel på valsar, vilka sedan kan repareras med extra arbete under service.

Modernisering av valsar, nya valsar och valsbeläggningar kan fås från en och samma verksamhetsställe, då kunden får full nytta av AK Roll – one-stop-shop-servicetjänstkonceptet.

Med de servicetjänster företaget erbjuder säkerställs att den underhållna valsen är tekniskt i skick efter service och att den fungerar felfritt i processen under den följande planerade användningsperioden.

Vi kan också följa valsens individuella servicehistoria och planera följande servicebehov för valsen tillsammans med kunden.

Syftet med modernisering är att förbättra valsens tekniska prestanda och förlänga dess användningstid.

Servicetjänsterna och moderniseringarna är av tekniskt hög kvalitet, men ändå kostnadseffektiva.

Mekaniska servicetjänster

  • Full service av vals, Valsens kontrollservice, Service av vals som stöds i mitten,
  • Full service av sugvals, Grundservice av sugvals, Kontrollservice av sugvals, Korrosionsskydd av suglåda
  • Full service av valsens böjningskompensation, Grundservice av valsens böjningskompensation
  • Full service av zonjusterade valsars böjningskompensation, Grundservice av zonjusterad vals böjningskompensation
  • Serviceslipning av vals
  • Dynamisk balansering av vals, Mittenbalansering av vals, Dynamikmätning av vals
  • Övrig service och reparationer
  • Service av AK-skärare