AK-Remstugg

AK-Remstugg är AK Roll Service Oy:s egna produkter, som är avsedda för klippning av kantband. AK-Remstugg kan fås i olika skärbredder, bladalternativ och snurrningshastigheter för alla behov.

Årligt underhåll rekommenderas för att garantera AK-Remstuggs optimala funktion. I det här tjänstepaketet granskas skäraren grundligt för möjliga fel. Om ytterligare reparationsbehov uppkommer, avtalar vi med kunden om de åtgärder som ska utföras. AK-Remstuggs blad kan slipas några gånger före utbyte. Efter underhåll är remstuggen i gott tekniskt skick och fungerar utan problem under följande användningsperiod.