Reparation av valsar

Företagets breda serviceutbud omfattar valsservice, reparationer och moderniseringar för alla valstyper.

Vi erbjuder servicepaket med olika innehåll från kontrollservice till full service efter kundernas behov. I alla servicepaket görs ändamålsenliga kontroller av möjliga fel på valsar, vilka sedan kan repareras med extra arbete under service.

Modernisering av valsar, nya valsar och valsbeläggningar kan fås från ett och samma verksamhetsställe, som gör att kunden drar full nytta av AK Roll – one-stop-shop-servicetjänstkonceptet.

Den servicetjänst företaget erbjuder säkerställer att den underhållna valsen är tekniskt i skick efter service och att den fungerar felfritt i processen under den följande planerade användningsperioden.
Vi kan också följa valsens individuella servicehistoria och planera följande servicebehov för valsen tillsammans med kunden.

Syftet med modernisering är att förbättra valsens tekniska prestanda och förlänga dess användningstid.

Servicetjänsterna och moderniseringarna är av tekniskt hög kvalitet, men kostnadseffektiva.

Reparationstjänster

  • Utbyte av axel/sprutningsreparation
  • Reparation av valsände
  • Reparation av mantel
  • Utbyte av mantel
  • Reparation av kullagerhuvud
  • Övriga reparationer