Slipning av vår belagda coaterstyrvals

28.11.2019

Coaterstyrvalsens diameter 1,5 m och längd 9,8 m.

Vi kan underhålla och belägga såväl stora som små valsar.

Fråga mer