Kontaktuppgifter


AK Roll Service Oy

Kuoppamäentie 7
FI-33800 Tammerfors

service@ak-roll.fi

Personalens e-postadresser har formen förnamn.efternamn@ak-roll.fi

FO-nummer: 2630547–8

Nätfakturering

Nätfaktureringsadress: 003726305478
Förmedlarkod/operatör: 003721291126 / DABAFIHH

Mottagare av faktura:

AK Roll Service Oy
26305478
Kuoppamäentie 7
FI-33800 TAMMERFORS

Se mer detaljerade instruktioner och andra faktureringsalternativ (på finska) »


FÖRSÄLJNING


PRODUKTION

(Kontakta i första hand adressen service@ak-roll.fi)

Arbetsledning

Jaakko Järvinen
+358 40 717 1322
jaakko.jarvinen@ak-roll.fi

Arbetsledning

Jari Salonen
+358 50 569 2028
jari.salonen@ak-roll.fi

Produktionsplanering

Jari Raunio
+358 40 561 6650
jari.raunio@ak-roll.fi


LEDNINGEN

Verkställande direktör

Kalle Kylkilahti
+358 50 326 2671
kalle.kylkilahti@ak-roll.fi