Gummi

BLACKROK

Användningsområden: Hårda pressvalsar, offsetpressvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 0–3 P&J
 • Tjocklek: 10–20 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal linjelast: 300 kN/m
 • Maximal värmebeständighet: 95°C
 • Skrapning: Kolfiberkompositblad

BLACKROK är en pålitlig basgummibeläggning utrustad med skrapblad för hårda pressvalspositioner.

Fördelar

 • Goda lösgöringsegenskaper.
 • God kemisk tålighet.
 • Passar för breda pH-värdeområden.
 • Bevarar hårdheten i brett temperaturområde.
 • Kan skrapas med Kolfiberkompositblad.
 • God slithållbarhet.

GREENROK

Användningsområden: mellan- och pressvalsar, offsetpressvalsar, skopressars motvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 0–3 P&J
 • Tjocklek: 10–20 mm
 • Färg: Grön
 • Maximal linjelast: i press 300 kN/m, i skopress 1500 kN/m
 • Maximalt värmemotstånd som pressvals: 105 °C
 • Skrapning: Kolfiberkompositblad

GREENROK är en specialgummibeläggning fylld med PTFE, som har utvecklats för mellanvalsar utrustade med ångskrapar skrapblad samt hårda pressvalspositioner. Materialets slitage- och lösgöringsegenskaper är utmärkta och det kan skrapas med kolfiberkompositblad. GREENROK-beläggningen är ett utmärkt val också för offsetpressars hårda vals och skopressars mottrycksvalsar.

Fördelar

 • Utmärkta lösgöringsegenskaper.
 • Utmärkt slithållbarhet.
 • Kan skrapas med kolfiberkompositblad.
 • Viraduken fastnar inte ens när man använder återanvänd cellulosa.
 • Mycket god kemisk tålighet.
 • Lämpar sig för ett brett pH-värdeområde.
 • Bibehåller hårdheten inom ett brett temperaturområde.

VRS CLEAN

Användningsområden: bröstvalsar, formervalsar, virvalsar och registervalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 0–3 P&J
 • Tjocklek: 6–10 mm
 • Färg: Grön
 • Maximal värmebeständighet: 120°C
 • Skrapning: Metall- eller kolfiberkompositblad

VRS-CLEAN valsbeläggning är speciellt utvecklad för virvalsar, där det förutsätts utmärkt förmåga att hålla sig ren. Till VRS-CLEAN beläggningen har man tillsatt PTFE som också ger beläggningen en mycket låg friktion.

Fördelar

 • Lätt att rengöra.
 • Goda lösgöringsegenskaper.
 • God slithållbarhet.
 • Tål vanliga pappersmaskinkemikalier.
 • Mycket låg friktion.

VRS-COATER

Användningsområden: alla typers beläggningsenheters appliceringsvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 25–70 P&J
 • Tjocklek: 20–28 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 100°C

VRS-COATER är en elastisk beläggning som tål slitage mycket bra för alla beläggningstillämpningar. Beläggningen har god filmbildningsegenskap, långa slipningsmellanrum och den har god avbrottstålighet. Den speciella tillverkningsmetoden ger hela beläggningen en yta av jämn kvalitet och garanterar en omarkerad funktion.

Fördelar

 • Mycket god slithållbarhet.
 • God kemisk tålighet.
 • Passar pH-värdeområdet 2–10
 • Bra slipbarhet.
 • Yta av jämn kvalitet, utan märken.

VRS-COATER H

Användningsområden: appliceringsvalsar för alla typer av beläggningsenheter

Tekniska data

 • Hårdhet: 55–60 P&J
 • Tjocklek: 20–25 mm
 • Färg: Grön
 • Maximal värmebeständighet: 120°C

VRS-COATER H är en specialbeläggning som passar alla beläggningsappliceringar, vars kemiska hållbarhet, värmeegenskaper och renhållningsförmåga har förbättrats. Beläggningen har god filmbildningsegenskap, långa slipningsmellanrum och den har god slaghållfasthet vid avbrott. Den speciella tillverkningsmetoden ger hela beläggningen en yta av jämn kvalitet och garanterar en omarkerad funktion.

Fördelar

 • Tål slitage mycket bra.
 • God kemisk tålighet.
 • Passar pH-värdeområdet 2–10
 • Bra slipbarhet.
 • Omarkerad yta av jämn kvalitet.

VRS-COATER LC

Användningsområden: alla typers beläggningsenheters appliceringsvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 55–70 P&J
 • Tjocklek: 20–28 mm
 • Färg: Röd/grön
 • Maximal värmebeständighet: 100°C

VRS-COATER LC är ett ljust alternativ till beläggningsdelens appliceringsvalsar. Det tål slitage mycket bra, elastisk beläggning, som har goda filmbildningsegenskaper, långa slipningsmellanrum och god slaghållfasthet vid avbrott. Den speciella tillverkningsmetoden ger hela beläggningen en yta av jämn kvalitet och garanterar en omarkerad funktion.

Fördelar

 • Tål slitage mycket bra.
 • God kemisk tålighet.
 • Passar pH-värdeområdet 2–10
 • Bra slipbarhet.
 • Yta av jämn kvalitet, utan märken.
 • Ljus färg.

VRS DRIVE

Tekniska data

 • Hårdhet: 16 – 30 P&J
 • Tjocklek: 7,5–15 mm (15–25 mm VRS-DRIVE B)
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 100°C
 • Skrapning: Skrapblad i plast

VRS-DRIVE-valsbeläggning är ett traditionellt och pålitligt alternativ till virans ledvalsar och virdelens formervalsar. Det progressiva gummimaterialet och -strukturen garanterar god friktion och slithållbarhet och möjliggör utnyttjande av hela beläggningstjockleken. VRS-DRIVE B-beläggning används i blindborrade virledvalsar och cellulosamaskiners pressvalsar.

Fördelar

 • Goda friktionsegenskaper (för plastvaror).H
 • Tål skrapbladet i plast.
 • Utmärkt slithållbarhet.
 • Tål vanliga pappersmaskins- och rengöringskemikalier.
 • Materialet kan räfflas och blindborras för specialappliceringar.

VRS DRIVEHYDRIL

Användningsområden: virans och formens ledvalsar och virans formervalsar.

Tekniska data

 • Hårdhet: 8–25 P&J
 • Tjocklek: 7,5–15 mm
 • Färg: Gul
 • Maximal värmebeständighet: 140°C
 • Skrapning: Skrapblad i plast

VRS-DRIVEHYDRIL-valsbeläggningen har tillverkats av särskilt HNBR-material, vars friktion är stor och slithållbarhet utmärkt. Beläggningen passar särskilt bra för ledvalspositioner, där virans glidning eller överdrivet slitage orsakar problem.

Fördelar

 • Tål slitage mycket bra.
 • Stor friktion.
 • Utmärkt värme- och åldringshållbarhet.
 • Tål kemikalier och ozon mycket bra.

VRS-GUIDE

Användningsområden: träindustrins skrapvalsar; industriella appliceringars styrvalsar, ledvalsar, press- och mottrycksvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 100 ShA
 • Tjocklek: 5–10 mm
 • Färg: Mörkgrå
 • Maximal värmebeständighet: 85 °C
 • Skrapning: Metall- eller kolfiberkompositblad

VRS-GUIDE-beläggningens mekaniska egenskaper och slithållbarhet är mycket goda. Det är ett ekonomiskt beläggningsalternativ för alla led- och hårdpressvalsappliceringar, men det viktigaste användningsområdet är träindustrins schabervalsar.

Fördelar

 • Stor mekanisk hållfasthet.
 • Tål slitage mycket bra.
 • Tål skrapblad i metall.
 • Hård och slät yta hålls ren.

VRS-HYDRIL

Användningsområden: alla jämnade, räfflade blindborrade pressvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 11–35 P&J
 • Tjocklek: 12–25 mm
 • Färg: Gul
 • Maximal värmebeständighet: 140°C
 • Maximal belastning: 350 kN/m *
 • Skrapning: Kolfiberkompositblad

* Maximal belastning beror på valsens diameter, användningsförhållanden och beläggningens hårdhet

VRS-HYDRIL-valsbeläggningar är tillverkade av speciellt gummimaterial, som passar bra med pressens appliceringar speciellt när, kraven rörande värmebeständigheten, belastningen och linjehastigheten är särskilt stora. VRS-HYDRIL kan räfflas och/eller blindborras (-G, -B tai -BG). Utmärkt slithållbarhet och materialets hållfasthet möjliggör förlängda användningstider och stora öppna områden.

Fördelar

 • Tål slitage mycket bra.
 • Utmärkt värme- och åldringshållbarhet.
 • Utmärkt hårdhetsstabilitet.
 • Stor elastisk koefficient och god flexibilitet.
 • Tål kemikalier och ozon mycket bra.

VRS HYDRIL S

Användningsområden: alla sugpressvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 11–35 P&J
 • Tjocklek: 12–25 mm
 • Färg: Gul
 • Maximal värmebeständighet: 140°C
 • Maximal belastning: 350 kN/m *
 • Skrapning: Kolfiberkompositblad

* Maximal belastning beror på valsens diameter, användningsförhållanden och beläggningens hårdhet.

VRS-HYDRIL S -valsbeläggningarna är tillverkade av specialmaterial som passar bra för vanliga eller amerikacylinderns sugpressvalsar. VRS-HYDRIL S kan vid behov också räfflas och/eller blindborras (-SG, -SB eller -SBG). Utmärkt slitage- och maximal värmebeständighet försäkrar långa användningstider också i snabba maskiner samt pålitlig funktion och stabil hårdhet i amerikapressens och ånglådeappliceringar.

Fördelar

 • Mycket god slithållbarhet.
 • Utmärkt värme- och åldringshållbarhet.
 • Utmärkt stabilitet mot hårdhet.
 • Stor elastisk koefficient och god flexibilitet.
 • Tål kemikalier och ozon mycket bra.

VRS-PRESS

Användningsområden: alla jämnade, räfflade blindborrade pressvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 13–50 P&J
 • Tjocklek:15–25 mm
 • Färg: Röd/svart
 • Maximal värmebeständighet:100°C
 • Maximal belastning: 300 kN/m *
 • Skrapning: Kolfiberkompositblad

* Maximal belastning beror på valsens diameter, användningsförhållanden och beläggningens hårdhet.

VRS-PRESS är en basbeläggning för alla filtpressvalstillämpningar. Materialet kan räfflas och/eller blindborras (-G, -B tai -BG). I det progressiva gummimaterialet förenas god slithållbarhet och jämn hårdhetsprofil, vilket försäkrar lång och pålitlig användningstid mellan slipningarna. Beläggningens goda dynamiska egenskaper möjliggör stor belastning och stor hastighet i applikationerna.

Fördelar

 • God slithållbarhet
 • God kemisk tålighet
 • Enhetlig kvalitet på gummit och jämn hårdhet
 • Passar pH-värdeområdet 2–12

VRS-PRESS OPH

Användningsområden: pressvalsar utan filt

Tekniska data

 • Hårdhet: 15–25 P&J
 • Tjocklek: 15–20 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 120°C

VRS-PRESS OPH är ett specialgummimaterial fyllt med PTFE, som är speciellt utvecklat för offsetpressvalsar. VRS-PRESS OPH:s slithållbarhet och kemiska hållbarhet är utmärkta. Goda lösgöringsegenskaper underlättar rengöring.

Fördelar

 • Goda lösgöringsegenskaper.
 • God slithållbarhet.
 • God kemisk tålighet.
 • Utmärkt Maximal värmebeständighet.

VRS-PRESS S

Användningsområden: alla sugvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 13–50 P&J
 • Tjocklek: 15–25 mm
 • Färg: Röd/svart
 • Maximal värmebeständighet: 100°C
 • Maximal belastning: 300 kN/m *
 • Skrapning: Kolfiberkompositblad

* Maximal belastning beror på valsens diameter, användningsförhållanden och beläggningens hårdhet.

VRS-PRESS S är planerad att användas i alla sugpressapplikationer. Förutom sugborrning kan beläggningen också räfflas och/eller blindborras (-S, -SG tai -SBG). I det progressiva gummimaterialet förenas god slithållbarhet och jämn hårdhetsprofil, vilket försäkrar lång och pålitlig användningstid mellan slipningarna. Det pålitliga kopplingssystemet garanterar gott fäste i valsmanteln för lång helhetsanvändningstid.

Fördelar

 • God slithållbarhet
 • God kemisk tålighet
 • Enhetlig kvalitet på gummit och jämn hårdhet
 • Passar pH-värdeområdet 2–12

VRS-PRESS WR

Användningsområden: rullningens tryck- och pressvalsar, dragvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 40–70 P&J
 • Tjocklek: 15–20 mm
 • Färg: Röd / grön /svart
 • Maximal värmebeständighet: Upp till 100°C

VRS-PRESS WR is a wear resistant rubber cover for winder king, winder press rolls and winding drums. Material can be grooved and drilled and it has high friction ensuring uniform quality paper rolls.

Fördelar

 • Goda friktionsegenskaper.
 • Lätt att räffla och borra.
 • Vibrations- och bullerdämpning.
 • Inga markeringar vid räffling.

VRS-RIDER

Användningsområden: virans formvalsar, guskpress- och fogningsvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 100–200 PJ
 • Tjocklek: 30–45 mm
 • Färg: Röd/orange
 • Maximal värmebeständighet: 90°C

VRS-RIDER-valsbeläggning är en stark och kemiskt beständig gummibeläggning för virans formvalsar samt guskpress- och fogningsvalsar. Den mycket goda slithållbarheten möjliggör långa användningstider.

Fördelar

 • Tål mekanisk stress och slitage mycket bra.
 • God kemisk tålighet.
 • Passar för breda pH-värdeområden.
 • Materialet kan räfflas.

VRS-TAM

Användningsområden: tambourvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 15–25 P&J
 • Tjocklek: 5–15 mm, rekommendation 10 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 85°C

RS-TAM är en basgummibeläggning för tambourvalsar. Materialet är slitagebeständigt och segt, så dess användningstid är lång.

Fördelar

 • Ekonomisk beläggning för standardapplikationer.
 • God slithållbarhet och hållfasthet.
 • God Maximal värmebeständighet.
 • Nedsatt bullernivå och vibration jämfört med stål.

VRS-SIZER

Användningsområden: Skum, Sym- och Speed-sizervalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 15–50 P&J
 • Tjocklek: 15–25 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 100°C

VRS-SIZER-valsbeläggningsens specialmaterial är planerad för Skum-, Sym- och Speed-sizervalsar. Materialets speciella mikrostruktur garanterar fullkomlig filmbildning och således jämna limningsresultat. Materialet suger inte i sig vatten.

Fördelar

 • God slithållbarhet.
 • God kemisk tålighet.
 • Passar pH-värdeområdet 2–10.
 • Bevarar hårdheten i normala ytlimningstemperaturområden.

VRS-SIZERHYDRIL

Användningsområden: Skum, Sym- och Speed-sizervalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 15-20-25 P&J
 • Tjocklek: 15–25 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 140°C

VRS-SIZERHYDRIL-valsbeläggningens specialmaterial är planerad för Skum-, Sym- och Speed-sizervalsar. Materialets speciella mikrostruktur garanterar fullkomlig filmbildning och således jämnt ytlimningsresultat. Materialet suger inte i sig vatten, och dess höga Maximal värmebeständighet garanterar jämn hårdhet. Körperioder som uppnås är upp till 3–5 gånger längre än med traditionella material.

Fördelar

 • Mycket god slithållbarhet.
 • Tål värme, kemikalier och ozon mycket bra.
 • Bevarar hårdheten i brett temperaturområde.
 • Materialet suger inte i sig vatten.

VRS-STONECOATE

Användningsområden: beläggningsmaskinens hårda mottrycksvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 0–3
 • Tjocklek: 15–25 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 85°C
 • Skrapning: Metallklinga

VRS-STONECOATE är ett utmärkt alternativ till beläggningsmaskinens hårda mottrycksvalsar, speciellt i kartongmaskiner. Materialets kemiska hållbarhet och skrapningsegenskaper är utmärkta, så höga skrapningstryck och stålskrapningsklingor kan användas.

Fördelar

 • God kemisk tålighet.
 • Tål skrapbladet i metall.
 • Mycket god slithållbarhet.
 • Ytan förblir ren

VRS-WEB

Användningsområden: färg- och vattenformer- och upptagarvalsar samt doseringsvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 20–45 ShA
 • Tjocklek: 7–15 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 110°C

VRS-WEB-materialet är utvecklat speciellt för att förebygga svällning som orsakas av trycksvärta och fuktningsvätskor. Materialets mycket goda måtthållbarhet och hårdhetens oföränderlighet garanterar en utmärkt tryckkvalitet.

Fördelar

 • Tål olika lösningsmedel och oljor bra.
 • Utmärkt formhållbarhet och hårdhetsstabilitet.

VRS-200R SERIEN

Användningsområden: lamineringsenhetens press-, lossnings- och styrvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 75–95 ShA
 • Tjocklek: 7,5–25 mm
 • Färg: Grön
 • Maximal värmebeständighet: 120 °C

VRS-200R-serien är ett kvalitativt gummimaterial speciellt utvecklat för lamineringsappliceringar, vars innehållande PTFE underlättar renhållning och lösgöring. Den utmärkta maximala värmebeständigheten och lösgöringsegenskaperna möjliggör produkternas goda kvalitet och underlättar rengöring av beläggningen vid avbrott. Mycket god slithållbarhet möjliggör långa användningstider också vid byte av band.

Fördelar

 • Utmärkt Maximal värmebeständighet.
 • God slithållbarhet.
 • Utmärkta lösgöringsegenskaper.
 • Lätt att rengöra.

VRS-200 SERIEN

Användningsområden: laminering- och appliceringsenhetens press-, frigörings- och koronavalsar, ledvalsar, slipmaskinens matarvalsar och silikonbeläggningsenheter

Tekniska data

 • Hårdhet: 60–70 ShA
 • Tjocklek: 10–25 mm
 • Färg: Grön/svart
 • Maximal värmebeständighet: 120 °C

VRS-200-seriens beläggningar är tillverkade av kvalitativ Hypalon-gummiblandning, som tål oxiderande syror, ozon och flera kemikalier mycket bra. Maximal slitagebeständighet är utmärkt och den maximala värmebeständigheten mycket bra. Den är avsedd för appliceringar som utsätts för kemisk belastning.

Fördelar

 • Antistatiska, svavelfria kvaliteter tillgängliga.
 • Mycket god slithållbarhet.
 • Mycket god ozonbeständighet och kemisk tålighet.

VRS-300 SERIEN

Användningsområden: färg-, lack- och grundningsvalsar.

Tekniska data

 • Hårdhet: 40–70 ShA
 • Tjocklek: 10–25 mm
 • Färg: Blå/svart/röd
 • Maximal värmebeständighet: 120 °C

VRS-300-seriens EPDM-gummimaterial passar tack vare sin värme-, ozon- och lösningsmedelsbeständighet speciellt för lack-, lim-, laminerings- och beläggningsvalsar. VRS-300 används allmänt i plastfilmsindustrin. Tål också UV-ljus som används i träindustrins lacker.

Fördelar

 • Utmärkt ytkvalitet.
 • Tål lösningsmedel, ozon och UV-ljus.
 • God Maximal värmebeständighet.

VRS-300 AS SERIEN

Användningsområden: pappersförädlingsindustrins sträckvalsar; färg-, lack- och appliceringsvalsar.

Tekniska data

 • Hårdhet: 40–70 ShA
 • Tjocklek: 10–25 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 120 °C

VRS-300 AS -seriens EDPM-gummimaterial passar tack vare sin värme-, ozon- och lösningsmedelsbeständighet speciellt för lack-, lim-, laminerings- och beläggningsvalsar, där man behöver antistatiska egenskaper. De mjuka VRS-300 AS-kvaliteterna fungerar mycket bra också som beläggning för pappersförädlingsindustrins sträckvalsar.

Fördelar

 • Utmärkt ytkvalitet.
 • Tål ozon, kemikalier och UV-ljus.
 • God Maximal värmebeständighet.
 • Antistatiskt material.

VRS-460

Användningsområden: specialanvändningsområden, där man behöver extrem värme- och kemisk beständighet

Tekniska data

 • Hårdhet: 60 ShA
 • Tjocklek: 10–20 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 200 °C

VRS-460-beläggningen passar för specialappliceringar, där beläggningen ska tåla aggressiva lim, kemikalier eller mycket heta förhållanden.

Fördelar

 • Mycket bra maximal värmebeständighet.
 • Tål utmärkt flera kemikalier, lösningsmedel, oljor och ozon.

VRS-600 SERIEN

Användningsområden: tryckmaskiners färg-, lack- och grundningsvalsar. Press-, styr-, matnings- och kontaktvalsar, olika industriers led- och arkskärningsvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 40–99 ShA
 • Tjocklek: 5–30 mm
 • Färg: Naturvit/svart/röd
 • Maximal värmebeständighet: 110 °C

VRS-600-beläggningar används i flera av industrins appliceringar, där man behöver god slitage- och värmebeständighet. Materialet tål också bensin, olja och fett. Dessa beläggningar passar inte för användningsändamål som kräver tålighet för kraftiga syror eller ozonbeständighet.

Fördelar

 • Tål mekanisk stress och slitage mycket bra.
 • Tål bensin, oljor och fetter.

VRS-700

Användningsområden: förädlingsmaskiners färg- och grundningsvalsar; rullningsappliceringars fognings- och pressningsrullar; mönster- och ledvalsar samt slipmaskiners mjuka kontaktvalsar.

Tekniska data

 • Hårdhet: 25–70 ShA
 • Tjocklek: 10–50 mm
 • Färg: Röd
 • Maximal värmebeständighet: 100 °C

Speciellt tack vare polymertillsatsmedlet är VRS-700-beläggningen ett utmärkt material för olja- och fettbeständiga beläggningar, där man behöver stor mekanisk hållfasthet speciellt i låga hårdheter.

Fördelar

 • Tål mekanisk stress och slitage mycket bra.
 • Tål kemikalier, oljor och fetter.
 • Passar för brett pH-värdeområde.
 • Materialet kan räfflas.

VRS-899

Användningsområden: korrosionsskyddsbeläggningar för alla valsars axlar och ändar.

Tekniska data

 • Hårdhet: 80 ShA
 • Tjocklek: 2,5–5 mm
 • Färg: Svart
 • Maximal värmebeständighet: 100 °C

VRS-899 är ett speciellt gummi, med vilket man skyddar axlar och valsars ändar för korrosion. Materialets mekaniska egenskaper är mycket goda och slithållbarheten är god. Den här typens beläggningar kan inte användas om beläggningen utsätts för mineraloljor, bensin, ozon eller kraftiga syror.

Fördelar

 • Utmärkt slithållbarhet, elasticitet och rivhållfasthet.
 • God kemisk tålighet.

VRS-1100 SERIEN

Användningsområden: lim-, korona-, mottrycks- och mottagarvalsar

Tekniska data

 • Hårdhet: 50–80 ShA
 • Tjocklek: 7–15 mm
 • Färg: Röd
 • Maximal värmebeständighet: 200 °C

VRS-1100 är ett silikonmaterial, som har en utmärkt maximal värmebeständighet och mycket goda lösgöringsegenskaper. Det är ett utmärkt val för lim-, korona-, mottrycks- och mottagarvalsar.

Fördelar

 • Mycket bra maximal värmebeständighet.
 • Goda lösgöringsegenskaper.